Blog

Anasayfa BLOG Sözleşme Çevirisi Yapmak
2017 Eki 17

Sözleşme Çevirisi Yapmak

Sözleşme, birden fazla kişinin belirli bir konu üzerinde hukuki netice oluşturacak şekilde vardığı bir anlaşmadır. Sözleşmeler en az iki tarafın irade beyanını yansıtırlar, dolayısıyla tek taraflı sözleşme yapmak mümkün değildir; tek taraflı irade beyanlarına taahhütname denir. Belirli tip sözleşmelerin noterlerde yapılmaları esastır ancak genel sözleşmeler için böyle bir şart bulunmaz. Satış Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi, Evlilik Sözleşmesi, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi gibi yaygın olarak yapılan sözleşmelerin yanında Distribütörlük Sözleşmesi, Taşeronluk Sözleşmesi, Komisyon Sözleşmesi, Bayilik Sözleşmesi, Kredi Sözleşmesi gibi sözleşmeler de mevcuttur. 

Sözleşme çevirilerinde sözleşmedeki Tarafların iyice belirlenmesi, sözleşmenin konusunun iyice anlaşılıp yapılan çevirinin bu amaca hizmet edecek şekilde yapılması, sözleşmenin imza tarihinin ve süresinin belli olması, tarafların yükümlülük ve görevlerinin iyi anlaşılması ve anlatılması, ihtilaf olması durumunda hangi ülke kanunlarının uygulanacağına dikkat edilmelidir.

Çeviri yaparken çevirmenin kendini İşveren (Principal) yerine koyması iyi olabilir. Kendini sözleşmenin asıl tarafının yerine koyan çevirmen böylelikle işin kapsamını ve çerçevesini de daha iyi belirleyebilir. Kapsamı anladıktan sonra sözleşmenin her bir maddesinin tercüme edilmesi çok daha kolay hale gelir. Genellikle birbirlerine benzeseler de tüm sözleşmeler aslında birbirlerinden oldukça farklı belgeler ve onların diğerlerinden ayıran da aralarındaki küçük farklardır. Her işletmenin çalışma koşulları ve ihtiyaçları farklı olduğu için de şablon sözleşmeler birçok konuda işe yaramamaktadır. 

Çevirmenin sözleşme çevirisi yaparken yapılan işi çok iyi anlaması gerekir ki çeviri de tertemiz çıksın. Anlaşılmadan tercüme edilen bir metin ciddi sıkıntılar doğurabilmektedir. Sözleşmesi yapılan işlerin aciliyeti dikkate alındığında yapılan çevirilerin kusursuz olmaları gerektiği açıktır. Yüzlerce sayfalık bir sözleşmenin çevirisini kolaylaştırmanın tek yolu sözleşmenin konusunu ve tarafların yükümlülüklerini iyi anlamaktan geçer.

© 2017 Tercumex markası ve Biz Çeviriyoruz Dünya Dönüyor sloganı Tercümex Çeviri Grubu Ticaret Limited Şirketi adına tescilidir. Sitedeki yazı, logo ve içeriğin her hakkı saklıdır.

bulutomo