İstanbul'un Çeviri Merkezi: Beşiktaş

Anasayfa İstanbul'un Çeviri Merkezi: Beşiktaş

İstanbul'un Çeviri Merkezi: Beşiktaş

Tercüme bürolarının entelektüel hayatın ve kültür-sanat gündeminin yoğun olduğu bölgelerde kurulmaları işin doğasındandır. Yazmak ve okumakla iç içe geçmiş bir iş yapıyorsanız, hayatınızın kalan kısmının da bu uğraşınızı besleyecek ve çıtanızı yükseltecek aktivitelere ayrılmış olması beklenir. Bu nedenle ülkemizin yazan-çizen-okuyan insanları kendilerini kültürel hayatın etkisinin hissedildiği bölgelerde konumlandırmak ve bu bölgelerden beslenmek isterler. Öyle ya, müzik-sanat-kitap ruhun ve zihnin gıdasıdır. Entelektüel kişiler olarak çevirmenlerin de bu gıdayı alabilecekleri merkezlerde bulunmaları hem gerekli hem de normaldir. Beşiktaş da İstanbul'un kültür-sanat merkezi olduğu için, çevirmenlerin İstanbul'da en yoğun olarak yaşadıkları ya da günlerini geçirdikleri bölge Beşiktaş-Taksim hattıdır denebilir. Tabiatıyla bunun çeviri sektöründeki firmalar için olumlu etkileri vardır. Türkiye'nin en iyi çevirmenlerinin yakın mesafelerde yaşamaları ve düzenli olarak büro ziyaretleri işlerin kolaylaşmasını ve özellikle büyük çaplı projelerde çalışma kolaylığı sağlamaktadır. Tercümex Çeviri Grubu olarak çevirmenlerimizle Beşiktaş'ın bu sinerji yaratan ortamında çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. 

Teknik Çeviri

Tercümex Çeviri Grubu yılların tecrübesi ve kaliteye özen gösteren yönetim anlayışıyla teknik çeviri hizmetlerinde aradığınız özeni gösterme taahhüdü veriyor. Tüm sektörlerin ihtisaslaşmaya giderek daha fazla önem verdiği günümüzün bir gerçeğidir. Buradan hareketle sektör-bazında ihtisaslaşmanın en yaygın olduğu alanlar teknik çevirilerdir. Enerji sektöründen sağlık sektörüne yasal düzenlemelerin çok sıkı olduğu sektörlerde tercüme hizmetleri vermek, doğal olarak, bu alanlarda uzmanlaşmış kişilerin işidir. Tercümex Çeviri Grubu 20 yıllık deneyim, bilgi ve insangücü birikimi sayesinde her alanda uzmanlık kazanmış çevirmenle çalışma imkanı bularak çevirmen ve tercüman kadrosunu tüm Türkiye'yi kapyayacak şekilde genişletmiştir. Bugün artık birçok büyük projede Tercümex'in ülkenin dört bir yanındaki çevirmenleri görev almakta, gerek yazılı gerek sözlü çeviri hizmetleriyle ilgili sektörlerin ülkemizdeki çalışmalarında katalizör görevi görmektedirler.

Daha Fazla

Noter ve Apostil Onaylı Yeminli Tercüme

İnternette çeviri bürosu arayanlar genellikle çeviri bürolarının yemin, noter onayı ve apostil hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Resmi bir kuruma ibraz edilecek veya verilecek belgelerde yeminli tercüman onayı aranır. Bazı kurumlar belgelerde noter onayını da görmek isterler. Belgeler yurt dışında işlem görecekse bu onaylara ilave olarak Lahey Konvansiyonunca benimsenen apostil şerhinin de belgelere eklenmesi istenebilir. Tüm bu işlemler tercüme bürolarının gündelik işleri arasındadır. Tercümex Çeviri Grubu olarak büromuza ulaşan ve özellikle resmi bir sürece dahil olacak olan belgelerin yeminli tercüman onaylarını ve noter tasdiklerini yeptırmakta, belgeleri kaymakamlıklar nezdinde yapılan apostil onayına hazır hale getirmekteyiz. Bir belgenin yasallaştırılması, yani yasal açıdan kabul edilebilir bir belge olması o belgenin onay silsilesini izlemesiyle mümkün olmaktadır. Çeviri hizmeti söz konusu olduğunda yasallaştırma işlemi bir çevirinin üzerine yeminli tercüman imzası ve büro kaşesinin vurulmasıyla başlar, bazı durumlarda noter tasdikinin yaptırılmasıyla devam eder, bazı durumlarda ise apostil ile son halini alır. Vize işlemleri ile ilgili olduğu kadarıyla yeminli tercüman ve noter onayı yeterli olmaktadır. Birçok konsolosluk belgelerin çevirilerini yeminli tercüman tasdikli olarak kabul etmekte olup, bazı durumlarda ve sadece bazı belgelerde noter tasdiki de istemektedirler. Noter tasdikinin bir anlamda vergilendirme süreci olduğunu ve nispeten pahalı bir süreç olduğunu akılda tutmak gerekir. Yeminli tercüman onayı için bürolar ilave bedel almamaktadır. Apostil ise ücretsizdir. Apostil konusunda her kaymakamlıkta farklı uygulamalar olabilmektedir. Bazı kaymakamlıklar şahsen başvuru kabul ederken bazıları belgenin sahibini aramamaktadır.

Daha Fazla

İstanbul'un Çeviri Merkezi: Beşiktaş

Tercüme bürolarının entelektüel hayatın ve kültür-sanat gündeminin yoğun olduğu bölgelerde kurulmaları işin doğasındandır. Yazmak ve okumakla iç içe geçmiş bir iş yapıyorsanız, hayatınızın kalan kısmının da bu uğraşınızı besleyecek ve çıtanızı yükseltecek aktivitelere ayrılmış olması beklenir. Bu nedenle ülkemizin yazan-çizen-okuyan insanları kendilerini kültürel hayatın etkisinin hissedildiği bölgelerde konumlandırmak ve bu bölgelerden beslenmek isterler. Öyle ya, müzik-sanat-kitap ruhun ve zihnin gıdasıdır. Entelektüel kişiler olarak çevirmenlerin de bu gıdayı alabilecekleri merkezlerde bulunmaları hem gerekli hem de normaldir. Beşiktaş da İstanbul'un kültür-sanat merkezi olduğu için, çevirmenlerin İstanbul'da en yoğun olarak yaşadıkları ya da günlerini geçirdikleri bölge Beşiktaş-Taksim hattıdır denebilir. Tabiatıyla bunun çeviri sektöründeki firmalar için olumlu etkileri vardır. Türkiye'nin en iyi çevirmenlerinin yakın mesafelerde yaşamaları ve düzenli olarak büro ziyaretleri işlerin kolaylaşmasını ve özellikle büyük çaplı projelerde çalışma kolaylığı sağlamaktadır. Tercümex Çeviri Grubu olarak çevirmenlerimizle Beşiktaş'ın bu sinerji yaratan ortamında çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. 

Daha Fazla

Neleri Çeviriyoruz?

Tercümex Çeviri Grubu olarak İstanbul'un kalbi Beşiktaş'tan tüm Türkiye'ye aşağıdaki çeviri hizmetlerini veriyoruz. İnternet kullanımının aşırı yaygınlaştığı günümüzde internetteki birçok medya formatında yayına hazırlama hizmetleri veriyoruz. İnternette oynanan oyunlardan, internette paylaşılan videolara kadar çok çeşitli çeviri isteklerini farklı mecralarla buluşturup ortaya son kullanıcının severek paylaşacağı eserler çıkarabiliyoruz. Sosyal medya paylaşımların ve viral videoların yaygınlaştığı günümüz dünyasında videoların altyazılarının ve seslendirmelerinin yapılarak paylaşılmasının sosyal medyada kullanıcı etkileşimi açısından büyük yararları vardır. Klasik belge çevirisinin ötesinde bizden internetin ulaştığı her noktada hizmetler bekleyebilirsiniz. Çok dilli web sitenizi hazırlayıp bu web sitesini çok-dilli içerikle besleyebilir, sosyal medya hesabınızda çok-dilli paylaşımlar yapabiliriz. Hukuki Çeviri Teknik Çeviri Lokalizasyon İnternet Sitesi Çevirisi Vize Evrakı Çevirisi Tıbbi Çeviri İçerik Yazarlığı Video Altyazı Makale Çevirisi Pazarlama Dokümanları Çevirisi Bilimsel Çeviri Yazılım Çevirisi Oyun Çevirisi Sunum Çevirisi Medikal Çeviri Akademik Çeviri Patent Çevirisi Vize Başvuru Çevirisi Noter Onaylı Çeviri Yeminli Çeviri Mahkeme Kararları Çevirisi Ticari Sözleşme Çevirileri Nüfus  Belgeleri Çevirileri Faaliyet Raporu Çevirileri Emeklilik Belgeleri Çevirileri İmza Sirküleri Çevirileri Diploma Çevirileri TSE Belge Çevirileri ISO-CE Belge Çevirileri Katalog-Broşür Çevirileri Lisans-Yüksek Lisans Diplomaları Pasaport Çevirileri Denklik Belgesi Çevirileri Evlilik Cüzdanı Çevirileri Ticaret Sicil Gazetesi Çevirileri Sosyal Medya Çevirileri Epikriz Çevirileri Hastane Raporu Çevirileri Erasmus Belgeleri Çevirileri Öğrenci Çevirileri Reklam Metni Çevirileri Çok-Dilli İçerik Hazırlama

Daha Fazla

© 2017 Tercumex markası ve Biz Çeviriyoruz Dünya Dönüyor sloganı Tercümex Çeviri Grubu Ticaret Limited Şirketi adına tescilidir. Sitedeki yazı, logo ve içeriğin her hakkı saklıdır.

bulutomo